الاغ فعالیت انقلاب محمدرضا راهنمایی شهادت

الاغ: فعالیت انقلاب محمدرضا راهنمایی شهادت وصیت نامه ماندگار شلمچه

گت بلاگز اخبار اجتماعی ثبت سفارش کتاب‌های درسی پایه دوم تا ششم ابتدایی تا ۱۵ خرداد

زمان ثبت سفارش کتاب‌های درسی از پایه دوم تا پایه ششم دوره ابتدایی در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ که از ۱۹ فروردین شروع شده است بود، تا ۱۵ خرداد ماه ادامه دارد.

ثبت سفارش کتاب‌های درسی پایه دوم تا ششم ابتدایی تا ۱۵ خرداد

ثبت سفارش کتاب های درسی پایه دوم تا ششم ابتدایی تا ۱۵ خرداد

عبارات مهم : فروردین

زمان ثبت سفارش کتاب های درسی از پایه دوم تا پایه ششم دوره ابتدایی در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ که از ۱۹ فروردین شروع شده است بود، تا ۱۵ خرداد ماه ادامه دارد.

به گزارش مهر ، ثبت سفارش گروهی و انفرادی کتاب های درسی از پایه دوم تا پایه ششم دوره ابتدایی در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ که از ۱۹ فروردین شروع شده است بود، تا ۱۵ خرداد ماه و از طریق سامانه www.irtextbook.ir ادامه دارد.

ثبت سفارش کتاب‌های درسی پایه دوم تا ششم ابتدایی تا ۱۵ خرداد

اصلاح سفارش کتاب های درسی دوره ابتدایی نیز از ۱۵ تیر لغایت ۱۷ شهریور ماه انجام می شود.

بنا براین گزارش، قیمت کتاب های درسی دوره ابتدایی مشمول بر سال اول ابتدایی ۱۴ هزار و ۳۰۰ تومان، سال دوم ابتدایی ۱۵ هزار و ۴۰۰ تومان، سال سوم ابتدایی ۱۹ هزار و ۹۰۰ تومان، سال چهارم ابتدایی ۲۰ هزار و ۱۰۰ تومان، سال پنجم ابتدایی ۲۰ هزار و ۷۰۰ تومان و سال ششم ابتدایی ۲۴ هزار و ۶۰۰ تومان است.

زمان ثبت سفارش کتاب‌های درسی از پایه دوم تا پایه ششم دوره ابتدایی در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ که از ۱۹ فروردین شروع شده است بود، تا ۱۵ خرداد ماه ادامه دارد.

واژه های کلیدی: فروردین | ثبت سفارش | سفارش کتاب | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs