الاغ فعالیت انقلاب محمدرضا راهنمایی شهادت

الاغ: فعالیت انقلاب محمدرضا راهنمایی شهادت وصیت نامه ماندگار شلمچه

روزه باعث طول عمر می‌شود

یک پژوهش تازه که به وسیله محققان هاروارد انجام شده است نشان می‌دهد که چگونه روزه می‌تواند با عوض کردن فعالیت شبکه‌های میتوکندری در سلول‌های ما باعث زیاد کردن طو ..

ادامه مطلب

سیگار کشیدن مادر به کبد جنین آسیب می زند

نتایج یک مطالعه تازه نشان داده است که سیگار کشیدن مادر به کبد جنین آسیب می زند و این آسیب در جنین های دختر و پسر متفاوت است. سیگار کشیدن م..

ادامه مطلب