الاغ فعالیت انقلاب محمدرضا راهنمایی شهادت

الاغ: فعالیت انقلاب محمدرضا راهنمایی شهادت وصیت نامه ماندگار شلمچه

گت بلاگز اخبار پزشکی سیگار کشیدن مادر به کبد جنین آسیب می زند

نتایج یک مطالعه تازه نشان داده است که سیگار کشیدن مادر به کبد جنین آسیب می زند و این آسیب در جنین های دختر و پسر متفاوت است.

سیگار کشیدن مادر به کبد جنین آسیب می زند

سیگار کشیدن مادر به کبد جنین آسیب می زند

عبارات مهم : سیگار

نتایج یک مطالعه تازه نشان داده است که سیگار کشیدن مادر به کبد جنین آسیب می زند و این آسیب در جنین های دختر و پسر متفاوت است.

به گزارش ایرنا از پایگاه اینترنتی بی.بی.سی نیوز، محققان در این مطالعه متوجه شدند که ترکیب مواد شیمیایی موجود در سیگار به خاص جهت سلول های کبدی در حال رشد مضر هستند.

سیگار کشیدن مادر به کبد جنین آسیب می زند

محققان دانشگاه ادینبورگ در این تحقیق با استفاده از سلول های بنیادی جنینی، روشی جهت مطالعه اثرات سیگار کشیدن مادر بر بافت کبد اختراع کردند.

آنها در این مطالعه همچنین متوجه شدند که مواد شیمیایی موجود در سیگار تاثیر متفاوتی بر جنین های دختر و پسر دارد.

نتایج یک مطالعه تازه نشان داده است که سیگار کشیدن مادر به کبد جنین آسیب می زند و این آسیب در جنین های دختر و پسر متفاوت است.

محققان دانشگاه ادینبورگ در مطالعه خود از سلول های بنیادی پرتوان (pluripotent)- سلول هایی که توانایی تبدیل شدن به سایر انواع سلول را دارند – جهت ساخت بافت کبد جنینی استفاده کردند؛ سپس سلول های کبدی را در معرض مواد شیمیایی مضر موجود در سیگار از جمله مواد خاصی قرار دادند که مشخض شده است است این مواد حین سیگار کشیدن مادر، در خون جنین جریان می یابند.

نتیجه تحقیق این بود که ترکیب مواد شیمیایی – مشابه ترکیبی که در سیگار وجود دارد- بیش از یک به یک این مواد به سلامت کبد جنین آسیب می زند.

سیگار حاوی حدود هفت هزار ماده شیمیایی است و می تواند به اندام های جنین آسیب هایی چه بسا پایدار بزند.

سیگار کشیدن مادر به کبد جنین آسیب می زند

کبد اندامی حیاتی جهت پاکسازی مواد سمی در بدن است و نقش بزرگی در تنظیم سوخت و ساز ایفا می کند.

یافته های تحقیق اخیر همچنین بر اثرات متفاوت دود سیگار بر کبد جنین های دختر و پسر تاکید داشت.

نتایج یک مطالعه تازه نشان داده است که سیگار کشیدن مادر به کبد جنین آسیب می زند و این آسیب در جنین های دختر و پسر متفاوت است.

بر اساس نتیجه های این مطالعه، بافت کبدی جنین پسر بر اثر قرار گرفتن در معرض دود سیگار اسکار کبدی نشان داد، ولی در جنین دختر آسیب بیشتری به سوخت و ساز سلولی وارد شد.

این مطالعه در مجله Archives of Toxicology انتشار یافته است.

سیگار کشیدن مادر به کبد جنین آسیب می زند

واژه های کلیدی: سیگار | محققان | مطالعه | استفاده | شیمیایی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs